MERENJE SIGNALA

Merenje signala se vrši dolaskom na lice mesta klijenta i uz pomoć uređaja se ustanovi kakve su mogućnosti i kvalitet povezivanja. Merenje u Šapcu će pokazati koja pristupna tačka ima najbolji signal pošto je ceo Šabac pokriven, dok kod ostalih mesta može da bude problem da klijent ne može uopšte da se poveže na pristupnu tačku (AP).

Cene merenja su:

– za merenje u Šapcu: 200 dinara

– za merenje van Šapca: 500 dinara

Leave a Reply

Close Menu