SVE CENE SU DATE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-om.
Paketi FlatHome, FlatHome+ i FlatLocal nemaju zagarantovanu brzinu, ona je kroz protok (download / upload) zadata kao maksimalno moguća.
Paketi 5GFlatHome, 5GFlatBusiness, 5GFlatUP, 5GLocal, FlatBusiness, FlatISP isto nemaju zagarantovanu brzinu, ona je kroz protok (download / upload) zadata kao maksimalno moguća, ali sama oprema dosta kvalitenije radi tako da su male oscilacije.
Paketi ADSL imaju zagarantovanu brzinu.

FlatHOME
– Paketi su namenjeni pretežno kućnim korisnicima. Preporučujemo ga za e-mail, Web, FTP, Chat, VoIP i slično. Flat Home paketi dele istu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja jedne e-mail adrese sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb. Na ovom paketu ne radi komunikacija sa drugim mail serverima osim GromNET-ovog. Ovaj paket ne preporučujemo zahtevnim korisnicima.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatHome3 Home do 10240/716 990
FlatHome5 Home do 10240/1024 1590

FlatHOME+
– Kućni paket usluga sa dodatnim opcijama podrazumeva javnu IP adresu koja je vezana samo sa jednog korisnika. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese, takodje vas računar postaje potpuno dostupan svim ostalim računarima na mreži te je dobra zaštita neophodna. Mogućnost otvaranja do pet e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatHome3+ Home+ do 10240/1024 1590

FlatBUSINESS
– Paketi su namenjeni isključivo pravnim licima koji imaju vezu na 2.4Ghz, sa garantovanom propusnom moći na paketu i javnom IP adresom. Korisnici ovog paketa imaju dodatne mogućnosti (plaćanje po fakturi, besplatan hosting, bolji odziv na probleme, oslobađanje od cene održavanja). 
Mogućnost otvaranja do 30 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatBusiness2 Business do 10240/10240 2990

5GFlatHOME
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatHome paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu sem osnovnog paketa 5GFlatHome2B koji deli. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 1:4. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatHome2B Home do 10240/1536 1190
5GFlatHome2J Home do 10240/2048 1390
5GFlatHome3 Home do 15360/2048 1690
5GFlatHome4 Home do 20480/2560 2190
5GFlatHome5 Home do 25600/3072 2690
5GFlatHome6 Home do 35840/4096 4390

5GFlatUP
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima i firmama koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatHome paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 4:1. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese. Ovi paketi su namenjeni korisnicima koji ima uglavnom video nadzor i dosta koriste upload.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatUP2 Home do 2048/10240 1390
5GFlatUP3 Home do 3072/15360 1890
5GFlatUP4 Home do 4096/20480 2390
5GFlatUP5 Home do 5120/25600 2890

5GFlatBusiness
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima i firmama koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatBusiness paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 1:1. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatBusiness2 Business do 15360/15360 3490
5GFlatBusiness3 Business do 20480/20480 4690
5GFlatBusiness4 Business do 25600/25600 5890
5GFlatBusiness5 Business do 35840/35840 6990
5GFlatBusiness6 Business do 51200/51200 8990

5GFlatLocal
– Paket namenjen firmama koje žele samo komunikaciju unutar GromNET mreže (internet ne postoji na ovom paketu) a imaju opremu na 5GHz. Najčešće se koristi kao poprečna veza.
Brzine označene u tabeli ispod su maksimalne i ostvarive u idealnim uslovima  i nisu konstantne.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GLocal2 Local do 10240/5632 990
5GLocal3 Local do 15360/7680 1490
5GLocal4 Local do 20480/9216 1990
5GLocal5 Local do 25600/12800 2490

FlatISP
– Paket namenjen ISP Servis provajderima koji svoju vezu koriste za dalju prodaju.
Brzine označene u tabeli ispod su zagarantovane.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatISP1* ISP 30720/30720 19990
FlatISP2* ISP 61440/61440 29990
FlatISP3* ISP 92160/92160 39990
FlatISP4* ISP 122880/122880 49990
FlatISP5* ISP 153600/153600 59990

FlatLocal
– Paket namenjen firmama koje žele samo komunikaciju unutar GromNET mreže (internet ne postoji na ovom paketu) a imaju opremu na 2.4GHz. Najčešće se koristi kao poprečna veza.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
Local1 Local do 6144/3072 990

ADSLHome
– Paket namenjen uglavnom fizickim licima za kucnu upotrebu. 
Brzine označene u tabeli ispod su zagarantovane.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
ADSLHome1 Home 5120/1024 1290
ADSLHome2 Home 10240/1024 1590
ADSLHome3 Home 20480/1024 1990

ADSLPro
– Paket namenjen zahtevnijim korisnicima kako fizickim tako i pravnim licima. 
Brzine označene u tabeli ispod su zagarantovane.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
ADSLPro1 Pro  5120/1024 1590
ADSLPro2 Pro 10240/1024 1990
ADSLPro3 Pro 20480/1024 2490
Close Menu