SVE CENE SU DATE U DINARIMA SA URAČUNATIM PDV-om.
Paketi FlatHome, FlatHome+ i FlatLocal nemaju zagarantovanu brzinu, ona je kroz protok (download / upload) zadata kao maksimalno moguća.
Paketi 5GFlatHome, 5GFlatBusiness, 5GFlatUP, 5GLocal, FlatBusiness, FlatISP isto nemaju zagarantovanu brzinu, ona je kroz protok (download / upload) zadata kao maksimalno moguća, ali sama oprema dosta kvalitenije radi tako da su male oscilacije.
Paketi ADSL imaju zagarantovanu brzinu.

FlatHOME
– Paketi su namenjeni pretežno kućnim korisnicima. Preporučujemo ga za e-mail, Web, FTP, Chat, VoIP i slično. Flat Home paketi dele istu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja jedne e-mail adrese sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb. Na ovom paketu ne radi komunikacija sa drugim mail serverima osim GromNET-ovog. Ovaj paket ne preporučujemo zahtevnim korisnicima.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatHome3 Home 4000/512 990
FlatHome5 Home 6000/1000 1590

FlatHOME+
– Kućni paket usluga sa dodatnim opcijama podrazumeva javnu IP adresu koja je vezana samo sa jednog korisnika. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese, takodje vas računar postaje potpuno dostupan svim ostalim računarima na mreži te je dobra zaštita neophodna. Mogućnost otvaranja do pet e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatHome+1 Home+ 4000/1000 1590

FlatBUSINESS
– Paketi su namenjeni isključivo pravnim licima koji imaju vezu na 2.4Ghz, sa garantovanom propusnom moći na paketu i javnom IP adresom. Korisnici ovog paketa imaju dodatne mogućnosti (plaćanje po fakturi, besplatan hosting, bolji odziv na probleme, oslobađanje od cene održavanja). 
Mogućnost otvaranja do 30 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 40Mb.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatBusiness2 Business 4000/4000 2990

5GFlatHOME
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatHome paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu sem osnovnog paketa 5GFlatHome2B koji deli. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 1:4. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatHome2B Home 6000/1000 1190
5GFlatHome2J Home 6000/1000 1390
5GFlatHome3 Home 9000/1500 1690
5GFlatHome4 Home 12000/2000 2190
5GFlatHome5 Home 15000/2500 2690

5GFlatUP
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima i firmama koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatHome paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 4:1. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese. Ovi paketi su namenjeni korisnicima koji ima uglavnom video nadzor i dosta koriste upload.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatUP2 Home 1000/6000 1390
5GFlatUP3 Home 1500/9000 1890
5GFlatUP4 Home 2000/12000 2390

5GFlatBusiness
– Paketi su namenjeni zahtevnijim kućnim korisnicima i firmama koji imaju opremu na 5GHz. 5GFlatBusiness paketi ne dele istu javnu IP adresu nego imaju svoju staticku jedinstvenu javnu IP adresu. Mogućnost otvaranja 5 e-mail adresa sa mail boxom maksimalnog kapaciteta do 50Mb. Odnos download-a i upload-a je 1:1. Na ovaj način je korisniku omogućen kvalitetniji pristup svim servisima na Internetu zbog jedinstvene  IP adrese.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GFlatBusiness2 Business 9000/9000 3490
5GFlatBusiness3 Business 12000/12000 4690
5GFlatBusiness4 Business 15000/15000 5890
5GFlatBusiness5 Business 20000/20000 6990

5GFlatLocal
– Paket namenjen firmama koje žele samo komunikaciju unutar GromNET mreže (internet ne postoji na ovom paketu) a imaju opremu na 5GHz. Najčešće se koristi kao poprečna veza.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
5GLocal2 Local 6000/3000 990
5GLocal3 Local 9000/4500 1490
5GLocal4 Local 12000/6000 1990
5GLocal5 Local 15000/7500 2490

FlatISP
– Paket namenjen ISP Servis provajderima koji svoju vezu koriste za dalju prodaju.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
FlatISP1* ISP 30000/30000 19990
FlatISP2* ISP 60000/60000 29990
FlatISP3* ISP 90000/90000 39990
FlatISP4* ISP 120000/120000 49990
FlatISP5* ISP 150000/150000 59990

FlatLocal
– Paket namenjen firmama koje žele samo komunikaciju unutar GromNET mreže (internet ne postoji na ovom paketu) a imaju opremu na 2.4GHz. Najčešće se koristi kao poprečna veza.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
Local1 Local 4000/2000 990

ADSLHome
– Paket namenjen uglavnom fizickim licima za kucnu upotrebu.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
ADSLHome1 Home 5000/1000 1290
ADSLHome2 Home 10000/1000 1590
ADSLHome3 Home 20000/1000 1990

ADSLPro
– Paket namenjen zahtevnijim korisnicima kako fizickim tako i pravnim licima.
Ime paketa Tip Protok (Download/Upload) Cena
ADSLPro1 Pro 5000/1000 1590
ADSLPro2 Pro 10000/1000 1990
ADSLPro3 Pro 20000/1000 2490