Naši Internet Servisi

Big Image

Servisi GromNET-a, osim standardnog pristupa internetu, se odnose i na interne servise u lokalnom sabraćaju. Neki od ovih servisa su dostupni korisnicima sa interneta dok neki nisu.

Pristupne Tačke

Big Image

Pristupne tačke, tzv. AP (Access Point) omogućavaju povezivanje korisnika na 802.11b (wireless standardu) na lokalnu mrežu GromNET-a i preko nje na internet. Da bi se korisnik uspešno povezao neophodno je da uhvati signal dovoljne snage i da ima optičku vidljivost sa pristupnom tačkom da bi povezivanje bilo uspešno. Pokrivenost signalom u Šapcu poseduje skoro svaka lokacija dok u okolnim mestima mogućnost povezivanja mora prvo da se razmotri jer zavisi od više faktora (udaljenost od najbližeg AP-a, optička vidljivost, itd…).

Za pristup internetu potreban je dodatni sistem za Wireless Client usluge koji se na računar povezuje preko ethernet ili USB porta. Stalni pristup wireless mreži omogućava korisniku da vrši telenadzor privatnih i poslovnih objekata, stalnu bežičnu vezu između udaljenih objekata, konekciju sa igračkim serverima sa najpopularnijim igrama. Posebne uslove bežičnog povezivanja imaju radne organizacije i objekti sa više računarskih sistema povezanih u zasebnu mrežu.

Osnovni uslov za realizaciju Wireless Client usluge je da se korisnik nalazi u zoni pokrivenosti bazne stanice i da ima optičku vidljivost sa istom.

Ukoliko su ispunjeni osnovni uslovi, ekipa GromNet-a meri signal na lokaciji korisnika i utvrđuje mogućnost korišćenja usluge. Nakon potvrde, moguće je realizovati uslugu. Instalaciju i konfiguraciju opreme, koju korisnik obezbeđuje preko GromNet-a, obavljaju tehničari naše kompanije po važećem cenovniku usluga.

Leave a Reply

Close Menu